Quote: Fijne werkwijze. In één gesprek was duidelijk wie mij het beste kon helpen en contact met mijn helper was gauw gelegd.

Iedereen kan weleens een beetje hulp gebruiken. Die hulp wordt vaak gevonden in het eigen netwerk van buren, vrienden en familie. Daarnaast zijn er allerlei vrijwilligersorganisaties actief die bij kunnen springen. Of misschien is professionele zorg of ondersteuning nodig. Bij veel meer dan een beetje hulp is er misschien zelfs sprake van mantelzorg. Daarom is het belangrijk uw hulpvraag helder te krijgen.

Uw hulpvraag helder

Met welke hulp wordt u het beste geholpen en wie kan die hulp het beste bieden? In een persoonlijk gesprek zorgen wij er samen met u voor dat uw hulpvraag duidelijk wordt. Wij helpen u verder.

Niets meer zelf doen? Nee, dat is niet onze insteek. We starten altijd vanuit uw eigen kracht en mogelijkheden. Waar nodig zetten we vrijwillige en/of professionele ondersteuning in.

Overzicht hulpaanbod

 • verhelderen van uw eigen situatie en mogelijke vragen op het gebied van zorg en welzijn
 • informatie en advies over zorg en welzijn
 • afstemming met en doorverwijzing naar vrijwilligersorganisaties
 • afstemming met en doorverwijzing naar professionele zorg

Infopunt

In Bestwijzer vindt u het Infopunt van WBO. Dit is dé plek waar u met al uw vragen terecht kunt. Voor u zelf of voor iemand in uw omgeving, voor wie u zorgt of over wie u zich zorgen maakt. 

Onze projecten

 • administratieve maatjes / schuldhulpmaatjes
 • doorverwijzen naar lokale vrijwilligersprojecten
 • formulierenbrigade
 • jongerencoaching
 • klussendienst
 • taalcafé
 • buurtbemiddeling
 • maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
 • mantelzorgondersteuning
 • vroegsignalering dementie en valrisico
 • seniorenbezoeken
 • actieve vrouwen
 • ondersteuning van burgerinitiatieven & bewonersorganisaties
 • hulp bij aanvraag buurtbudgetten
 • info & advies / bemiddeling vrijwilligerswerk
 • erkenning, waardering & scholing vrijwilligers en mantelzorgers
 • etc.

Contact

Meer weten? Klik hier.