Quote: Doordat WBO voorlichting op onze school gaf over mantelzorg, begrepen veel meer klasgenoten waarom ik niet altijd mee kan naar klassenuitjes.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurige zorg en/of hulp die je geeft aan een naaste met een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, met psychische of verslavingsproblematiek. Het gaat om een periode van langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week. Een naaste kan een partner zijn, maar ook een (groot)ouder, je (klein)kind, een ander familielid, een buurtgenoot of een vriend. Iedereen kan mantelzorger zijn: jong en oud. De belangrijkste groepen die wij onderscheiden zijn:

  • jonge mantelzorgers
  • mantelzorger én werknemer
  • partners van dementerenden
  • volwassenen die voor hun ouders zorgen

Jonge mantelzorgers

Een kwart van alle kinderen en jongeren tot 25 jaar groeit op in een gezin met een ouder of broer / zus die chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen (inclusief verslaving) heeft. Deze kinderen worden jonge mantelzorgers genoemd. Wij vinden het belangrijk dat jonge mantelzorgers ondersteund worden: op het juiste moment en met het juiste aanbod. In samenwerking met het onderwijs geven wij deze groep extra aandacht.

Ons aanbod

Mantelzorgers, jong en oud, ondersteunen wij met:

  • individuele ondersteuning
  • praktische hulp
  • informatie en advies aan scholen, klasgenoten, werkgevers
  • contact met andere (jonge) mantelzorgers
  • een luisterend oor
  • doorverwijzing naar andere instanties, bijvoorbeeld vervangende zorg zodat het gezin waar je opgroeit even op adem kan komen

Contact

Meer weten? Klik hier.