logo wboWBO maakt zich, zoals u kunt lezen in de bijlage Zorgen over jeugd en jongeren(werk) in Best. Als gevolg van de uitslag van de tender preventief jeugdbeleid dreigt het jongerenwerk na 20 jaar te verdwijnen uit Best. Helemaal zeker weten we dat pas als bekend gemaakt wordt hoe Lumens het jeugdbeleid in 2019 wil inrichten. Deze informatie is tot nu toe niet openbaar gemaakt.

WBO heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het college van B&W om de hele tender te gunnen aan Lumens en de bestuursrechter verzocht het besluit te vernietigen of te schorsen. Dinsdag 11 december wordt de zaak behandeld door de voorzieningenrechter in Den Bosch. Dit alles is te lezen in het Persbericht "WBO maakt bezwaar tegen de uitspraak tender Preventief jeugdbeleid Best".

formulierenspreekuurU krijgt steeds vaker te maken met allerhande formulieren. Zowel op papier als ook, en steeds meer, digitaal. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering waarvoor u binnenkort weer moet bekijken of de huidige nog voldoet, of is het verstandig een ander pakket te kiezen? Misschien wilt u huurtoeslag aanvragen? Voor veel instanties heeft u tegenwoordig een DigiD nodig om iets aan te vragen. Krijgt u een aanslag van de gemeentelijke belastingen en heeft u mogelijk recht op kwijtschelding?

Lees meer...

best kadansDe nieuwsbrief voor november wordt rond 1 dec huis aan huis verspreid in Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp. De nieuwsbrief kan nu reeds gelezen worden via deze link.

best kadansMet het wegvallen van het uitleenpunt vanuit Bestwijzer waren inwoners van Best

aangewezen op een tweetal uitgiftepunten in Eindhoven. Samen met Medipoint heeft

WBO de mogelijkheden bekeken om in Kadans deze service aan te bieden zodat de

inwoners van Best lokaal de mogelijkheid hebben om hun hulpmiddelen op te halen, c.q. te huren. Sinds 6 november zijn wij gestart met deze service.

Lees meer...

tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 28 november 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “ Wie ondersteunt mij in de thuissituatie? “. De zorgtrajectbegeleider is er voor mensen met de diagnose dementie en hun naasten. Ze coördineert alle zorg rond mensen met dementie en is een vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon gedurende het hele ziekteproces.

Lees meer...