logo museumAlzheimer Café Eindhoven maandag 19 februari om 2018
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindhoven

Bij dementie is het vinden, en onderhouden, van een zinvolle en prettige dagbesteding een belangrijke factor. Echter, door alle veranderingen en ontwikkelingen is het niet altijd meer helder wat er mogelijk is en wat niet. Wat zijn bijvoorbeeld op dit moment de diverse vormen van

dagbesteding in de regio? Wat kan wel, wat kan niet, en wie kan je hierin verder helpen?

Op maandag 19 februari ontvangen we diverse gastsprekers vanuit verschillende vormen van dagbesteding in Eindhoven. Zo spreken we met mw. Vera de Groof, eigenaresse van een zorgboerderij in Eindhoven. Zij kan ons vertellen over de mogelijkheden van dagbesteding en dagactiviteiten binnen een zorgboerderij. Ook ontvangen we mw. Ilona Verseput-Balk, dagbestedingscoach van een grote zorggroep in Eindhoven. Zij weet van de mogelijkheden voor dagbesteding en dagbehandeling met een WLZ- of WMO-indicatie. Welke mogelijkheden heb je hierin? Wat zijn de verschillen tussen dagbesteding en dagbehandeling? Onze derde gast, mw. Suzanne Lecluijze (inhoudsdeskundige Sociaal Domein Gemeente Eindhoven) komt vertellen over de visie van de Gemeente Eindhoven als het gaat om dagbesteding binnen de sociale basis. Wat is hierin de meest recente visie, hoe komt dit tot uiting in diverse vormen van dagbesteding en wat is het verschil met de dagbesteding met indicatie vanuit de zorgverzekeraar of WMO? Een zeer informatieve avond waarin de meest recente informatie aangaande dagbesteding wordt besproken.

Praktische informatie
Het Alzheimer Café begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun familie en andere belangstellenden. De toegang is gratis en de zaal gaat om 19.00 uur open. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, in samenwerking met Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg Groep.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Thea Sturme, 040-2158000. Voor meer informatie over de cafés in Zuidoost-Brabant kunt u kijken op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.