tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

De wet Maatschappelijke Ondersteuning

Best/ Oirschot – Op woensdagavond 23 mei 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond rondom het thema “ De wet Maatschappelijke Ondersteuning”.

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

( WMO ) zorgt ervoor dat dit ook kan. Volgens deze wet moet iedereen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen. Hiervoor is wel goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren de WMO uit en zijn dus verantwoordelijk. Voor wie is de WMO bedoeld? Welke vormen van ondersteuning zijn er allemaal en hoe kan dit geregeld worden? Deze avond gaan wie hierover in gesprek met een WMO klantmanager.

Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) .Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.