Beste inwoners van Best

Afgelopen maandagmiddag heeft de gemeente Best ons geïnformeerd dat het werk wat wij momenteel doen binnen het preventief jeugdbeleid en bijbehorende subsidie vanaf 1 januari 2019 niet aan ons is gegund maar geheel voor de periode van één jaar naar Lumens gaat. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2019 het jongerenwerk in Best inclusief de exploitatie van jongerencentrum Todo na ruim 20 jaar, overgenomen gaat worden door Lumens uit Eindhoven. De gevolgen hiervan voor het jongerenwerk en voor Todo kunnen wij nu nog niet overzien.

Het verliezen van het jongerenwerk is een belangrijke aderlating die ook gevolgen heeft voor de rest van de organisatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met het verzamelen van gegevens om de consequenties voor de organisatie inzichtelijk te maken.

Wat dit besluit van de gemeente betekent voor de verschillende mensen en partijen zoals huurders, bezoekers, collega’s en anderen die bij JC Todo betrokken zijn is nog geheel onbekend. Momenteel bestaan er voor ons voorlopig nog meer vragen dan antwoorden. In de komende weken verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de consequenties zodat de overdracht snel en goed kan verlopen. Het is immers snel 1 januari. Bij de overdracht hanteren wij als organisatie de volgende uitgangspunten:

  1. Belang van de gemeenschap / doelgroep staat voorop;
  2. Belang van personeel volgt daarop;
  3. Belang van de organisatie volgt als laatste.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie maar kunnen eventuele vragen over het vervolg op dit moment nog niet beantwoorden. Zodra wij meer weten hoe de overdracht vorm krijgt, zullen wij u als inwoner op de hoogte brengen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Kuijs (directeur) op 0499-745823