logo wboWBO maakt zich, zoals u kunt lezen in de bijlage Zorgen over jeugd en jongeren(werk) in Best. Als gevolg van de uitslag van de tender preventief jeugdbeleid dreigt het jongerenwerk na 20 jaar te verdwijnen uit Best. Helemaal zeker weten we dat pas als bekend gemaakt wordt hoe Lumens het jeugdbeleid in 2019 wil inrichten. Deze informatie is tot nu toe niet openbaar gemaakt.

WBO heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het college van B&W om de hele tender te gunnen aan Lumens en de bestuursrechter verzocht het besluit te vernietigen of te schorsen. Dinsdag 11 december wordt de zaak behandeld door de voorzieningenrechter in Den Bosch. Dit alles is te lezen in het Persbericht "WBO maakt bezwaar tegen de uitspraak tender Preventief jeugdbeleid Best".