Image 1Eigenlijk best heel leuk. Juist op de dag dat zo’n 650 mantelzorgers het jaarlijkse complimentje van de gemeente ontvangen praten wij met drie betrokkenen die bijna dagelijks te maken hebben vrijwilligerswerk: wethouder Wilma van der Rijt, beleidsmedewerker WMO Anne van de Ven en Richard Bekkers van WBO.

Wilma vd Rijt: “Voor ons als gemeente vormen vrijwilligers echt het cement van de samenleving. Zonder hen zouden alle taken uitsluitend bij de gemeente en professionele instanties terecht komen. Dat zou zowel financieel als qua mankracht een onhaalbare zaak zijn. Mensen die vrijwilligerswerk doen vormen daarom een onmisbare aanvulling op het maatschappelijke en culturele leven.”

Anne vd Ven: “Toch is vrijwilligerswerk niet een aanvulling voor de samenleving alleen. Natuurlijk hebben instanties, organisaties en verenigingen er een hoop baat bij. Maar vanuit de vrijwilligers zelf

horen wij altijd dat zij niet alleen iets geven maar dat zij er ook een heleboel voor terugkrijgen. Er is echt sprake van wederkerigheid. Daarom blijven de meeste vrijwilligers het ook zo lang doen.

Richard Bekkers: “De meeste mensen die vrijwilligerswerk doen zien dat haast als een vanzelfsprekendheid. Men heeft het zelf goed en wil graag iets teruggeven aan de samenleving. Dat begint vaak tijdens het werkzame leven binnen een sportvereniging en dergelijke en zet zich daarna voort als men met pensioen gaat of stopt met werken. Overigens zien wij ook steeds meer scholieren en studenten die vrijwilligerswerk willen doen. Niet alleen omdat dat goed op de CV staat, maar zeker ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid.”

Anne vd Ven: “Vergeet trouwens niet dat vrijwilligerswerk ook echt leuk is, hè! Je ontmoet nieuwe mensen en je doet iets nuttigs voor de medemens. Dat geeft een goed gevoel.”

Wilma vd Rijt: “Gelukkig hoeft je met vrijwilligerswerk niet te wachten totdat je met pensioen gaat of stopt met werken. Ik heb zelf een te drukke baan om mij voor vaste dagen of tijden vast te leggen, maar toch doe ik als het maar even kan tussendoor regelmatig vrijwilligerswerk.”

Richard Bekkers: “Ook als je maar een paar keer per jaar beschikbaar kunt zijn kan je je best wel ergens nuttig maken. Denk maar aan collecteren voor goede doelen of aan het assisteren bij Stichting Schoolsport waar gezinnen twee keer per jaar hun kinderen kunnen inschrijven voor gratis sporten. Daarnaast is er natuurlijk ook veel vrijwilligerswerk bij welke je zelf je eigen tijd kunt indelen. Denk maar aan bestuurstaken, tekstjes schrijven of bijvoorbeeld “maatje” zijn. Mijn collega’s van de vacaturebank vrijwilligerswerk helpen u graag verder om voor u passend vrijwilligerswerk te vinden.”

Wilma vd Rijt: “Overigens geldt “jong geleerd is oud gedaan” ook bij vrijwilligerswerk. Kijk maar eens naar leerlingen van het Heerbeeck College die een maatschappelijke stage hebben gelopen. Die helpt niet alleen bij het creëren van maatschappelijk bewustzijn en met het kiezen van een beroep of vervolgopleiding, maar leidt er ook vaak toe dat zo’n jongere ook na de middelbare school vrijwilligerswerk blijft doen. Daar mogen we best weleens een complimentje voor geven. Het is toch geweldig als jongeren een paar uurtjes in de week aan de medemens besteden. En dat gebeurt echt meer dan men denkt, hoor!”

Anne vd Ven: “Iets vergelijkbaars zien wij ook terug bij mensen die ooit zelf door vrijwilligers of andere instanties zijn geholpen. Hulp krijgen leidt vaak tot hulp geven. Zo zijn er nogal wat vluchtelingen die na het verkrijgen van de verblijfsvergunning aanbieden om anderen te helpen bij de integratie of die als tolk willen fungeren. Dat is een goede ontwikkeling.”

Als we het gesprek eindigen met de vraag naar wat conclusies of kernpunten passeert een aantal zaken de revue:

Anne vd Ven: “Vrijwilligerswerk wordt steeds breder en ook steeds zwaarder en inhoudelijker. Dat maakt het enerzijds natuurlijk voor nog meer mensen interessant om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar betekent tevens dat wij als gemeente en WBO zullen moeten zorgdragen voor goede voorlichting en zeker ook scholing en training.”

Richard Bekkers: “Aan de ene kant geeft de omvang van het aantal vrijwilligers in Best aan hoe belangrijk en onmisbaar vrijwilligers zijn voor verenigingen en andere instanties. Aan de andere kant geeft diezelfde hoeveelheid ook aan hoeveel mensen het goed of zelfs leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen. Misschien kan je vrijwilligerswerk wel met de volgende begrippen samenvatten: belang, nut, noodzaak en …voldoening.”

Wethouder Wilma van der Rijt: “Ik zou mij vooral willen richten tot die paar duizend Bestenaren die vrijwilligerswerk doen. Het is geweldig dat zoveel Bestenaren iets doen voor een ander/voor anderen. Daar zijn wij niet alleen trots op maar zeker ook dankbaar voor. Namens de gemeente Best dus een dikke pluim voor al die onmisbare vrijwilligers!”

(panel)

Ook vrijwilliger worden? Kijk op www.vacaturebank.wbo.nl of ga op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur even naar het Infopunt in Bestwijzer voor meer informatie en/of een afspraak voor een WBO-medewerker. Zo vindt u vast wel vrijwilligerswerk dat goed past bij uw achtergronden, interesse en agenda.