voedselbanklogo

Vanaf 2004 is de voedselbank in Best actief voor haar inwoners die voedselhulp nodig hebben. In deze afgelopen 15 jaar heeft het bestaansrecht van de voedselbank zichzelf bewezen. Vooral in de crisisjaren 2009 tot en met 2012 is er veelvuldig een beroep gedaan op onze stichting. Maar ook nu nog helpen wij gemiddeld 70 gezinnen in de 3 aangesloten gemeenten Best, Oirschot c.a. en Son en Breugel. Toch merken wij steeds vaker dat er nog vele huishoudens “onder de radar” blijven. Met andere woorden; er is nog veel onbekendheid, schaamte en trots die de komst naar de voedselbank belemmeren.

Begin van dit jaar kondigden de voedselbanken aan actiever op zoek te gaan naar mensen die nu nog “onder de radar” blijven. Mensen die voldoen aan de leefgeldcriteria van de voedselbanken, maar zich om onbekende redenen nog niet aanmelden. De voedselbanken experimenteren volop met initiatieven om mogelijke drempels te verlagen.

Recent werd de website hoewerktdevoedselbank.nl gelanceerd. Via een meertalige animatie wordt op heldere en eenvoudige wijze het werk van de voedselbanken in beeld gebracht. Met deze website proberen voedselbanken laaggeletterden te bereiken. Een pluspunt is dat er naast het Nederlands ook versies zijn in het Engels, Arabisch en Turks. Graag brengen wij deze website bij u onder de aandacht.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frans van Rosendaal, voorzitter tel. 06-11070084.

Met vriendelijke groet,

Jan van Loenhout
Bestuurslid St. Voedselbank Best e.o.
06-46668025