acafe

Woensdagavond 26 oktober 2016 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

De gemeenten zijn al bijna twee jaar verantwoordelijk voor invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hieronder vallen o.a. de toekenning van de huishoudelijke hulp en een indicatie voor begeleiding/ dagbesteding. Hoe gaan de gemeenten hiermee om? Wat zijn hun ervaringen tot nu toe en wat zijn de ervaringen van de inwoners? Waarvoor kun je precies bij de WMO terecht? Krijg je de hulp die je nodig hebt? En hoe zit het met de ondersteuning wanneer de mantelzorger uitvalt? Deze vragen komen woensdagavond 26 oktober aan bod bij het Alzheimer Café B.O.S. Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) .Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Samenspraak Oirschot is een taalcoachingsproject. Wij koppelen vrijwillige coaches één op één aan een anderstalige, die graag hulp wil met de Nederlandse taal.

Je spreekt als vrijwilliger ongeveer eenmaal per week af en jullie gaan samen aan de slag met huiswerk, een leuke activiteit of gewoon een gesprek voeren met een kop koffie erbij. Samen bepaal je waar en wanneer je afspreekt en wat je gaat doen. 

Lees meer...

acafeB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel ).

Woensdag 28 september 2016 in 't Zand.

Jet en Harrie hebben een mooi leven als beiden met pensioen gaan. Ze genieten volop en staan midden in het leven. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Al snel wordt duidelijk dat Jet lijdt aan de ziekte van Alzheimer, een diagnose die het leven van beiden op de kop zet. Jet en Harrie staan symbool voor de grote groep mensen die jaarlijks te maken krijgen met de diagnose dementie of Alzheimer ( een van de vormen van dementie). We zien beiden vanaf het moment dat alles nog goed gaat en volgen het echtpaar tot na de opname van Jet. In deze voorstelling laten we je van dichtbij ervaren wat het dementieproces doet met een patiënt en zijn omgeving. De voorstelling is grappig, ontroerend en kruipt onder je huid. Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) .

Elke woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur organiseren Alan Postma en Willem Timmermans een inloop middag in het jongerencentrum aan de Barcelona 4 in Oirschot.

Jongeren tussen tien en dertien jaar kunnen in de Ramblaz darten, poolen, Wii-en of meedoen aan een groepsactiviteit, die de jongerenwerkers samen met de jongeren organiseren.

Dit alles vindt plaats in een prettige en veilige sfeer en onder goede begeleiding.

Lees meer...

acafe

Onderwerp: Is het dementie of niet?

Best - Het maandelijkse Alzheimer Café Eindhoven in het Daf Museum, Tongelresestraat 27 in Eindhoven, gaat op maandag 19 september in gesprek met Dr. Yvonne Raaijmakers, neuroloog en mw. Sonja Verstraeten, klinisch neuropsycholoog ( beiden bij het Maxima Medisch Centrum ). De gasten vertellen over dementie. Wat kan je doen wanneer je een “niet pluis “gevoel hebt? Ze vertellen over verschillende vormen van dementie, het stellen van een diagnose en de mogelijkheden voor behandeling. Het Alzheimer Café begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun familie en andere belangstellenden. De toegang is gratis en de zaal gaat om 19.00 uur open. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, in samenwerking met GGzE, Lumensgroep, Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg Groep. In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Thea Sturme, 040-2158000.