OIR065 Flyer A5 kennis maken wijkteams V2 page 001Wanneer: Donderdag 3 november 2016

Waar: Dorpshuis Den Deel, Bernadettestraat 3 in Spoordonk

Tijd: Iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 uur
start om 19.30 tot 22.30 uur

De gemeente Oirschot organiseert voor de vierde keer een symposium. Deze vorm van samenwerken en kennisdelen willen wij als gemeente voort zetten. Dit keer organiseren wij het symposium in samenwerking met WIJzer en Welzijn Best Oirschot(WBO). Het symposium op 3 november staat in het teken van; kennismaken met wijkteams en kernteams.

Dit najaar zijn zowel de buitendienst van de gemeente Oirschot als Wijzer en WBO begonnen met werken in fysieke wijkteams en sociale kernteams. De buitendienst werkt in de hele gemeente met fysieke wijkteams, Wijzer en WBO starten in Spoordonk en De Beerzen met sociale kernteams. De nieuwe manier van werken staat centraal tijdens dit symposium. We lichten de werkwijze toe en u kunt kennis maken met de wijkteams. U komt toch zeker ook?

We zien u graag donderdag 3 november in Dorpshuis Den Deel.

Met vriendelijke groet,

Frans van Hoof

Wethouder gemeente Oirschot

acafe

Woensdagavond 26 oktober 2016 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

De gemeenten zijn al bijna twee jaar verantwoordelijk voor invulling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hieronder vallen o.a. de toekenning van de huishoudelijke hulp en een indicatie voor begeleiding/ dagbesteding. Hoe gaan de gemeenten hiermee om? Wat zijn hun ervaringen tot nu toe en wat zijn de ervaringen van de inwoners? Waarvoor kun je precies bij de WMO terecht? Krijg je de hulp die je nodig hebt? En hoe zit het met de ondersteuning wanneer de mantelzorger uitvalt? Deze vragen komen woensdagavond 26 oktober aan bod bij het Alzheimer Café B.O.S. Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) .Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Elke woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur organiseren Alan Postma en Willem Timmermans een inloop middag in het jongerencentrum aan de Barcelona 4 in Oirschot.

Jongeren tussen tien en dertien jaar kunnen in de Ramblaz darten, poolen, Wii-en of meedoen aan een groepsactiviteit, die de jongerenwerkers samen met de jongeren organiseren.

Dit alles vindt plaats in een prettige en veilige sfeer en onder goede begeleiding.

Lees meer...

Samenspraak Oirschot is een taalcoachingsproject. Wij koppelen vrijwillige coaches één op één aan een anderstalige, die graag hulp wil met de Nederlandse taal.

Je spreekt als vrijwilliger ongeveer eenmaal per week af en jullie gaan samen aan de slag met huiswerk, een leuke activiteit of gewoon een gesprek voeren met een kop koffie erbij. Samen bepaal je waar en wanneer je afspreekt en wat je gaat doen. 

Lees meer...

acafeB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel ).

Woensdag 28 september 2016 in 't Zand.

Jet en Harrie hebben een mooi leven als beiden met pensioen gaan. Ze genieten volop en staan midden in het leven. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Al snel wordt duidelijk dat Jet lijdt aan de ziekte van Alzheimer, een diagnose die het leven van beiden op de kop zet. Jet en Harrie staan symbool voor de grote groep mensen die jaarlijks te maken krijgen met de diagnose dementie of Alzheimer ( een van de vormen van dementie). We zien beiden vanaf het moment dat alles nog goed gaat en volgen het echtpaar tot na de opname van Jet. In deze voorstelling laten we je van dichtbij ervaren wat het dementieproces doet met een patiënt en zijn omgeving. De voorstelling is grappig, ontroerend en kruipt onder je huid. Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( 0641546859 ) .