logo museumGedrag en dementieHet Alzheimer Café Eindhoven heeft iedere derde maandag van de maand een informele avond voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. In verband met de verbouwing van het DAF museum is 18 februari even de laatste caféavond. We starten dan weer op 20 mei 2019! Invulling van de café-avond op 18 februariVoor elke caféavond wordt een spreker uitgenodigd die door de gespreksleider van die avond een half uur geïnterviewd wordt over een bepaald onderwerp. Op 18 februari zal dat gaan over gedrag en dementie. Bij dementie denkt men vaak aan een

Lees meer...

best kadansVanaf maart start in buurthuis Kadans, St. Jozeflaan 1, de nieuwe dans/ beweeg activiteit Switch2Move.

Ter ondersteuning van de professionele dansdocent zoeken wij een vrijwilliger die deze activiteit wil coördineren.

De tijdsinvestering is circa 2,5 uur per week. Ondersteuning wordt verleend door Lisette van Druenen, Dagbestedingspecialist Archipel.

De activiteit is wekelijks op vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.15 uur, waarbij samen bewegen op muziek wordt bewogen.

Er wordt gebruik gemaakt van de zg.Switch2Move methode. De lessen worden gegeven door een professionele dansdocent, Andrew Greenwood en is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de deelnemers.

Door het bewegen op muziek ervaren de deelnemers op een positieve

Lees meer...

tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

Ondersteuning na de diagnose dementie

Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 23 januari 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “ Ondersteuning na de diagnose dementie “. Aan een periode van vermoedens en onzekerheid komt een eind op de dag dat je te horen krijgt dat je naaste dementie heeft. Voor veel mensen is dat een opluchting en een klap tegelijkertijd; je weet wat er aan de hand is, maar je weet ook dat er ( nog) geen genezing mogelijk is.

Lees meer...

Image 1Eigenlijk best heel leuk. Juist op de dag dat zo’n 650 mantelzorgers het jaarlijkse complimentje van de gemeente ontvangen praten wij met drie betrokkenen die bijna dagelijks te maken hebben vrijwilligerswerk: wethouder Wilma van der Rijt, beleidsmedewerker WMO Anne van de Ven en Richard Bekkers van WBO.

Wilma vd Rijt: “Voor ons als gemeente vormen vrijwilligers echt het cement van de samenleving. Zonder hen zouden alle taken uitsluitend bij de gemeente en professionele instanties terecht komen. Dat zou zowel financieel als qua mankracht een onhaalbare zaak zijn. Mensen die vrijwilligerswerk doen vormen daarom een onmisbare aanvulling op het maatschappelijke en culturele leven.”

Anne vd Ven: “Toch is vrijwilligerswerk niet een aanvulling voor de samenleving alleen. Natuurlijk hebben instanties, organisaties en verenigingen er een hoop baat bij. Maar vanuit de vrijwilligers zelf

Lees meer...

logo wboOp initiatief van Wilhelminadorper de heer Frits Broek zal er vanaf dinsdag 8 januari, iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur een huurdersspreekuur gehouden worden in buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1.

 

Enquête

WBO ondersteunt dit initiatief van harte. Uit een eerdere WBO enquête in de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp kwam naar voren dat hier behoefte aan is.

Lees meer...