best bestwijzerKom gratis brunchen bij Bestwijzer, Zondag 27 mei vanaf 11.00 uur.

Bestwijzer bestaat 10 jaar en dat vieren we groots, onder andere met een gezellige brunch. Aanmelden kan via onze website. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

> Meld u aan op www.bestwijzer.nl

Zie ook Gratis lunch

tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

De wet Maatschappelijke Ondersteuning

Best/ Oirschot – Op woensdagavond 23 mei 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond rondom het thema “ De wet Maatschappelijke Ondersteuning”.

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Lees meer...

IMG 1546Richard Bekkers van WBO:

Best kan niet zonder vrijwilligers

Terwijl de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de hoogst noodzakelijke formele zorg coördineert ten behoeve van woningaanpassing, financiële, medische en psychologische hulpverlening en dergelijke, speelt WBO een centrale rol in de informele zorg door middel van vrijwilligers. Tussen alle drukke werkzaamheden en zijn verhuizing in praten wij daarover met Richard Bekkers, de WBO-specialist op het gebied van vrijwillige inzet.

Even voor alle duidelijkheid: waar staat WBO voor?

Richard Bekkers (RB): WBO staat voor Welzijn Best en Omstreken (tot voor kort Welzijn Best Oirschot).

Lees meer...

logo museumAlzheimer Café Eindhoven maandag 14 mei 2018 Locatie:
DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindhoven

Kunst en dementie
Kunst is al vele eeuwen een belangrijk onderdeel in het leven van mensen. Kunst is niet alleen leuk en mooi, maar het inspireert, motiveert en verbindt. Naast deze werking op de mens, heeft het ook een positief effect onze gesteldheid: het vermindert spanning en maakt daarnaast ook nog eens gelukkig. Het Van Abbemuseum heeft in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam

Lees meer...

tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

Woensdagavond 25 april 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.

Op woensdagavond 25 april 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond rondom het thema  “ Wat is een delier? ”. Een delier is een vorm van verwardheid die in korte tijd ontstaat. Het uit zich in psychische verschijnselen en gedragsveranderingen.

Lees meer...