tzandB.O.S. ( Best, Oirschot, Son & Breugel )

Ondersteuning na de diagnose dementie

Best/ Oirschot – Op Woensdagavond 23 januari 2019 is er in ons Alzheimer Café B.O.S.( Best, Oirschot, Son en Breugel ) vanaf 19.30 uur een avond met als thema: “ Ondersteuning na de diagnose dementie “. Aan een periode van vermoedens en onzekerheid komt een eind op de dag dat je te horen krijgt dat je naaste dementie heeft. Voor veel mensen is dat een opluchting en een klap tegelijkertijd; je weet wat er aan de hand is, maar je weet ook dat er ( nog) geen genezing mogelijk is.

Lees meer...

logo wboOp initiatief van Wilhelminadorper de heer Frits Broek zal er vanaf dinsdag 8 januari, iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur een huurdersspreekuur gehouden worden in buurthuis Kadans, Sint Jozefstraat 1.

 

Enquête

WBO ondersteunt dit initiatief van harte. Uit een eerdere WBO enquête in de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp kwam naar voren dat hier behoefte aan is.

Lees meer...

logo wboWBO maakt zich, zoals u kunt lezen in de bijlage Zorgen over jeugd en jongeren(werk) in Best. Als gevolg van de uitslag van de tender preventief jeugdbeleid dreigt het jongerenwerk na 20 jaar te verdwijnen uit Best. Helemaal zeker weten we dat pas als bekend gemaakt wordt hoe Lumens het jeugdbeleid in 2019 wil inrichten. Deze informatie is tot nu toe niet openbaar gemaakt.

WBO heeft bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het college van B&W om de hele tender te gunnen aan Lumens en de bestuursrechter verzocht het besluit te vernietigen of te schorsen. Dinsdag 11 december wordt de zaak behandeld door de voorzieningenrechter in Den Bosch. Dit alles is te lezen in het Persbericht "WBO maakt bezwaar tegen de uitspraak tender Preventief jeugdbeleid Best".

logo wboJaarlijkse reikt gemeente Best in samenwerking met WBO het mantelzorgcompliment uit. Maar liefst 650 complimenten zullen dit jaar middels een warm welkom, een bakje koffie en een praatje uitgegeven worden. Tijdens de uitreiking zijn er diverse medewerkers en vrijwilligers van verschillende organisaties aanwezig om hierin te voorzien maar zeker ook om namens de gemeente grote waardering uit te spreken over de zorgen die men uitvoert ten behoeve van hun naaste.

Niet iedereen zit op waardering te wachten. Sommige mensen hebben liever een functioneel gesprek, informatie en advies of wanneer mogelijk praktische ondersteuning om het allemaal georganiseerd te krijgen. Ook hierin zal tijdens deze dagen bij stil gestaan worden. Voor acute hulp zijn er agogische medewerkers die u in contact kunnen brengen met de benodigde organisaties, voor informatie en advies is er het brede aanbod van foldermateriaal uit de informatiemarkt van Bestwijzer beschikbaar.

Naast alle individuele communicatie middelen uit de informatiemarkt in Bestwijzer omtrent mantelzorgondersteuning is er dit jaar een wegwijzer mantelzorg ontwikkeld. Deze gaat zo algemeen mogelijk in op alle mogelijke vormen van mantelzorgondersteuning in de gemeente Best en omgeving. Wanneer mensen nieuw zijn met Mantelzorg is dit een welkome landkaart in het doolhof van mantelzorgondersteuning. Tevens is er een digitale versie beschikbaar. Deze is hier te downloaden.

Ook is er de mogelijkheid om tijdens de uitreiking uw behoefte aan mantelzorgondersteuning aan te geven middels de enquête die op deze dagen wordt afgenomen en kunt wanneer u behoefte heeft ook een persoonlijk gesprek aanvragen. Deze kan bij u thuis plaatsvinden samen met de persoon waar u voor zorgt of juist niet. Zo’n gesprek kunt u overigens altijd aanvragen. Dit kan via het infopunt in Bestwijzer. Telefonisch, via mail of fysiek. We zijn dagelijks geopend van 08:30 t/m 12:30 uur en te bezoeken in Bestwijzer en telefonisch te bereiken op. 0499 770110

formulierenspreekuurU krijgt steeds vaker te maken met allerhande formulieren. Zowel op papier als ook, en steeds meer, digitaal. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering waarvoor u binnenkort weer moet bekijken of de huidige nog voldoet, of is het verstandig een ander pakket te kiezen? Misschien wilt u huurtoeslag aanvragen? Voor veel instanties heeft u tegenwoordig een DigiD nodig om iets aan te vragen. Krijgt u een aanslag van de gemeentelijke belastingen en heeft u mogelijk recht op kwijtschelding?

Lees meer...