mantelzorgdag 10 novZaterdag 10 november is het weer de “Dag van de Mantelzorg”. WBO roept iedereen op om juist met een simpel gebaar als een kop koffie of gewoon een compliment te laten zien dat we mantelzorgers waarderen.

Uit onderzoek van Mezzo in het kader van de Dag van de Mantelzorg blijkt namelijk dat mantelzorgers die emotionele steun ervaren uit hun omgeving, het zorgen beter aankunnen. Bovendien lukt het deze mantelzorgers vaker om de zorgtaken te delen met anderen. Mantelzorgers voelen zich vooral gesteund als ze ergens terecht kunnen voor een luisterend oor of iets simpels als het overnemen van een praktisch klusje (zoals boodschappen doen).

Lees meer...

Alzheimer Café Eindhoven maandag 19 november 2018
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, Eindhoven

logo museum

Mijn vader moeder oma opa heeft de diagnose dementie wat nu

Op welke wijze veranderen de diverse rollen. Denk aan de rol van dochter, zoon, kleinkind? Met onze gast bespreken we wat er kan veranderen en welke tips je kunt gebruiken om degene met dementie op een juiste wijze tegemoet te treden. 

Lees meer...

Beste inwoners van Best

Afgelopen maandagmiddag heeft de gemeente Best ons geïnformeerd dat het werk wat wij momenteel doen binnen het preventief jeugdbeleid en bijbehorende subsidie vanaf 1 januari 2019 niet aan ons is gegund maar geheel voor de periode van één jaar naar Lumens gaat. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2019 het jongerenwerk in Best inclusief de exploitatie van jongerencentrum Todo na ruim 20 jaar, overgenomen gaat worden door Lumens uit Eindhoven. De gevolgen hiervan voor het jongerenwerk en voor Todo kunnen wij nu nog niet overzien.

Het verliezen van het jongerenwerk is een belangrijke aderlating die ook gevolgen heeft voor de rest van de organisatie. Op dit moment zijn wij druk bezig met het verzamelen van gegevens om de consequenties voor de organisatie inzichtelijk te maken.

Wat dit besluit van de gemeente betekent voor de verschillende mensen en partijen zoals huurders, bezoekers, collega’s en anderen die bij JC Todo betrokken zijn is nog geheel onbekend. Momenteel bestaan er voor ons voorlopig nog meer vragen dan antwoorden. In de komende weken verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de consequenties zodat de overdracht snel en goed kan verlopen. Het is immers snel 1 januari. Bij de overdracht hanteren wij als organisatie de volgende uitgangspunten:

  1. Belang van de gemeenschap / doelgroep staat voorop;
  2. Belang van personeel volgt daarop;
  3. Belang van de organisatie volgt als laatste.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie maar kunnen eventuele vragen over het vervolg op dit moment nog niet beantwoorden. Zodra wij meer weten hoe de overdracht vorm krijgt, zullen wij u als inwoner op de hoogte brengen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Kuijs (directeur) op 0499-745823

Bestwijzer 01112018In aanwezigheid van Sandra Conijn ( regio coördinator Alzheimer Nederland) heb ik donderdag 1 november het certificaat en sticker van Samen Dementievriendelijk.nl mogen uitreiken aan Wilma van de Rijt( wethouder van de gemeente Best, (links op de foto) en Nicole Mallant (coördinator van BestWijzer, rechts op de foto).Nadat verschillende (balie)medewerkers van de gemeente Best en BestWijzer de training hadden gevolgd, ontvingen ze nu het certificaat en de sticker als bewijs dat beide instellingen dementievriendelijk zijn. Best is goed op weg een dementievriendelijke gemeenschap te worden!

Aan de vrijwilligers van WBO

Best, 31-10-2018

Beste mensen,

De gemeente Best heeft in juni van dit jaar het preventief jeugdbeleid in Best aanbesteed in een zogenaamde subsidietender. Het jongerenwerk van onze organisatie was helemaal opgenomen in deze tender.

Twee organisaties hebben als hoofdaannemer ingeschreven op deze subsidietender en helaas heeft WBO de opdracht niet gegund gekregen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het jongerenwerk niet meer uitgevoerd door WBO maar door de Eindhovense organisatie Lumens. Ook de exploitatie van jongerencentrum Todo wordt per deze datum overgenomen door Lumens.

Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat de overgang voor zowel de jongeren van Best als onze medewerkers (betaalde krachten, vrijwilligers en stagiaires) goed verloopt, maar het verlies van het jongerenwerk is een grote klap voor de organisatie waarvan wij de gevolgen nog niet helemaal kunnen overzien. Duidelijk is dat er een groot bedrag aan subsidie wegvalt en dat dit consequenties heeft voor onze mensen en onze organisatie. In de komende week zullen wij met de gemeente Best en Lumens gesprekken voeren over de consequenties van deze tenderaanbesteding waaronder de overdracht van werkzaamheden en medewerkers. Het bestuur van WBO komt volgende week donderdag bij elkaar om de consequenties te bespreken en de koers te bepalen.

Zodra wij meer informatie hebben over de consequenties en de koers zal ik u nader informeren. Heeft u nog vragen over deze brief of de tender, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Peter Kuijs, directeur