Quote: Ik wilde graag af en toe met iemand een kopje koffie drinken. Een vrijwilliger van WBO maakte mij attent op de inloopochtenden van het Rode Kruis. Daar ga ik nu regelmatig naar toe.

Visie en missie

WBO helpt mensen om zich zo goed mogelijk zelfstandig te redden en op een prettige manier met elkaar samen te leven. Het gaat om het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van individuen en om het versterken van de samenleving in het algemeen. Dit doen wij vanuit een sterke basis, waarin wij dichtbij alle betrokken partijen staan en continue verbindingen maken tussen personen en organisaties.

Preventief werken is een belangrijk uitgangspunt. De stap naar betaalde hulp of zorg kan daardoor vaak uitgesteld of vermeden worden. Daarnaast kan onze dienstverlening worden ingezet bij de versterking van een professioneel hulp- of zorgtraject, of bij de nazorg. we bieden lichte ondersteuning, waarbij we veel gebruik maken van vrijwilligers.

Onze kernkwaliteiten zijn:

1. Verbinden
Wij werken als een spin in het web. Door onze brede en neutrale aanpak zijn wij een toegankelijke organisatie voor klant en partner. Wij leggen de verbinding tussen burgers onderling, maar ook bijvoorbeeld tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven of tussen jong en oud.

2. Lokale verankering
Lokale verankering is een absolute noodzaak. Wie wil verbinden, moet iedereen kennen. En dat doen wij. Onze medewerkers, dertig in dienst en ruim driehonderd (!) vrijwilligers, kennen alles en iedereen. Van de bakker op de hoek, de school, de ouderenorganisaties en de jeugd op straat tot alle maatschappelijke organisaties en bedrijven.

3. Expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en informele hulp
Het inzetten, begeleiden en scholen van vrijwilligers zit in onze genen Elke dag zetten wij vrijwilligers in en werken wij samen met vrijwilligersorganisaties. Wij spelen actief in op de vernieuwende denkwijzen rond vrijwilligerswerk en houden onze kennis actueel.