WBO heeft een breed scala aan producten en diensten. Hieronder vindt u een overzicht.

Op eigen kracht!

Op individueel niveau mensen informeren, adviseren, ondersteunen en trainen.

Iedereen kan weleens een beetje hulp gebruiken. Vaak kunt u dit zelf organiseren via uw eigen netwerk van buren, vrienden en familie. Lukt dit niet, dan zijn er allerlei vrijwilligersorganisaties actief die wellicht kunnen bijspringen. Mogelijk is zelfs professionele zorg of ondersteuning nodig. Wij helpen u om in beeld te brengen wat nodig is. Hierbij gaan wij altijd uit van uw eigen kracht.

Wat bieden wij?

Vraagverheldering
Door het stellen van de juist vragen, helpen wij u om helder te krijgen wat uw situatie is. Vaak geeft deze duidelijkheid al rust en kunt u het zelfstandig oplossen. Zo niet, dan gaan we samen op zoek naar een andere oplossing.

Informatie en advies
Voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u de weg en denken met u mee. Daarbij gaan we altijd uit van uw eigen mogelijkheden.

Versterken eigen netwerk
U kunt vaak meer dan u denkt; maar soms kunt u een beetje hulp van een ander gebruiken. Durf te vragen! Wij helpen u in kaart brengen hoe u uw eigen netwerk kunt inzetten of uitbreiden.

in Afstemming met, en doorverwijzing naar vrijwilligersorganisaties
Lukt het niet om zelf of via uw eigen netwerk een oplossing te vinden voor uw vraag? Dan zijn er tal van vrijwilligersprojecten die ingeschakeld kunnen worden. Soms zijn dit projecten van andere organisaties, soms van WBO. Wij weten de weg. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld maatjesprojecten of een klussendienst.

in Afstemming met, en doorverwijzing naar professionele zorg
Soms is er meer aan de hand en is professionele hulp of zorg nodig. Wij werken samen met tal van partners in het sociale domein. Wij verwijzen door en regelen een warme overdracht.

Bemiddeling van vrijwilligers
Wilt u graag vrijwilligerswerk doen? Om uw sociale contacten uit te breiden, om nieuwe vaardigheden te leren, om nuttig bezig te zijn, of gewoon omdat het leuk is? Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden.

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Zodra een vluchteling een huis toegewezen krijgt in Best, krijgt WBO hiervan een melding. Wij helpen bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. Ook daarna kunnen zij gedurende een bepaalde periode terecht bij een speciaal vluchtelingenspreekuur.

Mantelzorgondersteuning
Zorgen voor een ander heeft een mooie kant: het versterkt de band en brengt veel voldoening. Maar er komt vaak veel bij kijken. En soms is het (te) zwaar. Dan is het fijn als u ergens terecht kunt voor informatie & advies of om u verhaal kwijt te kunnen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere mensen in een vergelijkbare situatie.

Vroegsignalering dementie
Onze medewerkers zijn er op getraind om de eerste signalen van mogelijke dementie te herkennen. In dit geval bekijken we samen met betrokkenen naar de situatie en indien nodig schakelen we professionele hulp of zorg in.

Dagbesteding
Heeft u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Formulierenbrigade
Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Tijdens ons wekelijkse spreekuur helpen wij u op weg.

Ouderenbezoeken
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en is het voor u lastig om naar ons toe te komen? In overleg maken we een afspraak bij u thuis. Daarnaast hebben wij een team van ouderenbezoekers die standaard twee maal per jaar (een gedeelte van) alle 75 plussers bezoekt.

Klussendienst
Heeft u een klusje in huis en is het voor u lastig om dit zelf op te lossen? Leg uw vraag dan aan ons voor en wij bekijken de mogelijkheden van de klussendienst.

Thuisadministratie
Heeft u moeite met uw persoonlijke administratie? Dan kan een administratief maatje een uitkomst zijn. Samen gaan jullie orde op zaken stellen, zodat u het uiteindelijk weer zelf op kunt pakken.

Schuldhulpmaatjes
Is er sprake van schulden? Dan kan een maatje helpen. Niet alleen om weer overzicht te krijgen, maar ook om mee te denken over budgetteren of slim boodschappen doen. In het geval van schuldhulpverlening kan een maatje helpen met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn.

Taalondersteuning
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Dan kunt u gebruik maken van ons Taalcafé of van een taalmaatje. Ook geven wij informatie over professioneel taalonderwijs.

Burenhulp
U en uw buren of buurtgenoten kunnen veel voor elkaar betekenen. Maar vaak weet u het niet van elkaar of is het lastig om hulp te vragen. Wij denken met u mee.

Een sterke samenleving!

Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

Samen met andere bewoners zorgt u voor een prettige sfeer in uw dorp of buurt. Waar nodig helpen wij u daarbij. Wij denken mee bij het opstarten van nieuwe initiatieven, bemiddelen bij conflicten en promoten op alle mogelijke manieren dat mensen zich inzetten voor (vrijwilligers-)organisaties in hun eigen omgeving. Wij zijn zichtbaar in de wijk en werken met u en met andere partijen aan een sterke samenleving.

Wat bieden wij?

Terug naar de homepage