WBO heeft een breed scala aan producten en diensten. Hieronder vindt u een overzicht.

Op eigen kracht!

Op individueel niveau mensen informeren, adviseren, ondersteunen en trainen.

Iedereen kan weleens een beetje hulp gebruiken. Vaak kunt u dit zelf organiseren via uw eigen netwerk van buren, vrienden en familie. Lukt dit niet, dan zijn er allerlei vrijwilligersorganisaties actief die wellicht kunnen bijspringen. Mogelijk is zelfs professionele zorg of ondersteuning nodig. Wij helpen u om in beeld te brengen wat nodig is. Hierbij gaan wij altijd uit van uw eigen kracht.

Wat bieden wij?

Vraagverheldering
Door het stellen van de juist vragen, helpen wij u om helder te krijgen wat uw situatie is. Vaak geeft deze duidelijkheid al rust en kunt u het zelfstandig oplossen. Zo niet, dan gaan we samen op zoek naar een andere oplossing.

Informatie en advies
Voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg kunt u bij ons terecht. Wij wijzen u de weg en denken met u mee. Daarbij gaan we altijd uit van uw eigen mogelijkheden.

Versterken eigen netwerk
U kunt vaak meer dan u denkt; maar soms kunt u een beetje hulp van een ander gebruiken. Durf te vragen! Wij helpen u in kaart brengen hoe u uw eigen netwerk kunt inzetten of uitbreiden.

in Afstemming met, en doorverwijzing naar vrijwilligersorganisaties
Lukt het niet om zelf of via uw eigen netwerk een oplossing te vinden voor uw vraag? Dan zijn er tal van vrijwilligersprojecten die ingeschakeld kunnen worden. Soms zijn dit projecten van andere organisaties, soms van WBO. Wij weten de weg. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld maatjesprojecten of een klussendienst.

in Afstemming met, en doorverwijzing naar professionele zorg
Soms is er meer aan de hand en is professionele hulp of zorg nodig. Wij werken samen met tal van partners in het sociale domein. Wij verwijzen door en regelen een warme overdracht.

Bemiddeling van vrijwilligers
Wilt u graag vrijwilligerswerk doen? Om uw sociale contacten uit te breiden, om nieuwe vaardigheden te leren, om nuttig bezig te zijn, of gewoon omdat het leuk is? Dan bekijken wij samen met u de mogelijkheden.

Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Zodra een vluchteling een huis toegewezen krijgt in Best, krijgt WBO hiervan een melding. Wij helpen bij de opstart: van het bezichtigen van de woning tot het regelen van onderwijs. Ook daarna kunnen zij gedurende een bepaalde periode terecht bij een speciaal vluchtelingenspreekuur.

Mantelzorgondersteuning
Zorgen voor een ander heeft een mooie kant: het versterkt de band en brengt veel voldoening. Maar er komt vaak veel bij kijken. En soms is het (te) zwaar. Dan is het fijn als u ergens terecht kunt voor informatie & advies of om u verhaal kwijt te kunnen. Ook kunnen we u in contact brengen met andere mensen in een vergelijkbare situatie.

Vroegsignalering dementie
Onze medewerkers zijn er op getraind om de eerste signalen van mogelijke dementie te herkennen. In dit geval bekijken we samen met betrokkenen naar de situatie en indien nodig schakelen we professionele hulp of zorg in.

Dagbesteding
Heeft u behoefte aan een zinvolle dagbesteding? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Formulierenbrigade
Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Tijdens ons wekelijkse spreekuur helpen wij u op weg.

Ouderenbezoeken
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en is het voor u lastig om naar ons toe te komen? In overleg maken we een afspraak bij u thuis. Daarnaast hebben wij een team van ouderenbezoekers die standaard twee maal per jaar (een gedeelte van) alle 75 plussers bezoekt.

Klussendienst
Heeft u een klusje in huis en is het voor u lastig om dit zelf op te lossen? Leg uw vraag dan aan ons voor en wij bekijken de mogelijkheden van de klussendienst.

Thuisadministratie
Heeft u moeite met uw persoonlijke administratie? Dan kan een administratief maatje een uitkomst zijn. Samen gaan jullie orde op zaken stellen, zodat u het uiteindelijk weer zelf op kunt pakken.

Schuldhulpmaatjes
Is er sprake van schulden? Dan kan een maatje helpen. Niet alleen om weer overzicht te krijgen, maar ook om mee te denken over budgetteren of slim boodschappen doen. In het geval van schuldhulpverlening kan een maatje helpen met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn.

Taalondersteuning
Wilt u beter Nederlands leren spreken? Dan kunt u gebruik maken van ons Taalcafé of van een taalmaatje. Ook geven wij informatie over professioneel taalonderwijs.

Burenhulp
U en uw buren of buurtgenoten kunnen veel voor elkaar betekenen. Maar vaak weet u het niet van elkaar of is het lastig om hulp te vragen. Wij denken met u mee.

Een sterke samenleving!

Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

Samen met andere bewoners zorgt u voor een prettige sfeer in uw dorp of buurt. Waar nodig helpen wij u daarbij. Wij denken mee bij het opstarten van nieuwe initiatieven, bemiddelen bij conflicten en promoten op alle mogelijke manieren dat mensen zich inzetten voor (vrijwilligers-)organisaties in hun eigen omgeving. Wij zijn zichtbaar in de wijk en werken met u en met andere partijen aan een sterke samenleving.

Wat bieden wij?

Bewonersondersteuning
Waar nodig bieden wij ondersteuning aan bewonersgroepen of buurtverenigingen. Maar ook als u samen met anderen een burgerinitiatief wilt opzetten, kunt u bij ons terecht.

Buurtbemiddeling
Leeft u in onmin met uw buren, maar wilt u er toch graag uitkomen? Dan bieden wij mediation aan.

Buurtbudgetten
De gemeente Best stelt jaarlijks buurtbudgetten ter beschikking voor burgerinitiatieven die de sociale cohesie in buurten bevorderen. De criteria en het aanvraagformulier vindt u op de site van de gemeente Best, www.gemeentebest.nl. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van uw initiatief, dan helpen wij u graag hierbij.

Taalcafé
Heeft u iets met taal: omdat u zelf beter Nederlands wilt leren of juist een ander daarmee wilt helpen? Kom dan naar ons wekelijkse Taalcafé. Niet alleen nuttig, maar ook gezellig.

Actieve Vrouwen
Iedereen komt uitdagingen tegen in het leven. Dan is het fijn om met gelijkgestemden te kunnen praten en elkaar voor uit te helpen. Speciaal voor vrouwen organiseren wij hiervoor een wekelijkse activiteit. Het gaat zowel om themabijeenkomsten als open inloop.

Stimuleren van burenhulp
Iedereen kan wel eens een beetje hulp gebruiken. en iedereen heeft ook iets te bieden. Om vraag en aanbod van informele hulp bij elkaar te brengen stimuleren wij het gebruik van www.wehelpen.nl en www.oirschotdoet.nl.

Maatschappelijke Beursvloer
Deals maken met gesloten beurzen: dat kan het hele jaar door. Maar om samenwerking tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven een boost te geven, organiseren wij eens per jaar de maatschappelijke beursvloer: www.beursvloer.org.

Informatie en advies voor vrijwilligersorganisaties
Hoe kom ik aan jongere vrijwilligers? Hoe zorg ik dat ik vrijwilligers kan binden aan mijn organisatie? Hoe kan ik slim samenwerken met andere organisaties? Enkele van de vele vragen die u mogelijk bezighouden. Stel uw vraag: wij zijn expert op het gebied van vrijwillige inzet.

Promotie van vrijwilligerswerk
Wij zorgen ervoor dat vrijwilligerswerk op de agenda staat en blijft! Dit doen wij onder meer door middel van p.r.-acties, bijvoorbeeld via sociale media of in de huis-aan-huis bladen.

Sociale markt
Wij bieden de mogelijkheid aan lokale organisaties om zich tijdens een speciale markt te presenteren aan de lokale bevolking en tegelijkertijd het onderlinge netwerk te versterken.

“Buurt bestuurt”
Als er iets speelt in uw buurt en u weet zelf even niet hoe dit aan te pakken. Dan gaan wij met u en andere buurtbewoners in gesprek. Wij helpen u zoeken naar een oplossing die u zelf kunt inzetten. Zo zorgt u er met elkaar voor dat u prettig kunt wonen in uw eigen buurt.

Jongeren voorop!

Ondersteunen van jongeren, ouders en maatschappelijke organisaties in het proces van opgroeien en opvoeden.

Jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving, met daarbij voldoende kansen om zich te ontplooien en deel te nemen aan de samenleving. Samen met u en andere partners (zoals onderwijs, GGD, gemeente en sport- en culturele organisaties) ondersteunen wij jongeren in dit proces.

Wat bieden wij?

Activiteiten organiseren in het jongerencentrum
Samen met jongeren organiseren wij activiteiten. Zij weten zelf het beste wat jongeren willen en met en beetje ondersteuning pakken zij dit zo veel mogelijk zelfstandig op. Denk bijvoorbeeld aan sporttoernooien, een bandjescompetitie of een tienerdisco.

Stimuleren van talentontwikkeling door middel van diverse werkgroepen en activiteiten
Binnen het jongerenwerk bestaan allerlei werkgroepen, zoals horeca of licht & geluid. Zij werken zo zelfstandig mogelijk aan de organisatie van activiteiten. Zo ontdekken zij hun talenten en kunnen zij deze verder ontwikkelen.

Realiseren van ambities
Onze jongerenwerkers helpen met het aanleren van vaardigheden en voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Preventie van alcohol- en drugsmisbruik
Zowel jongeren als ouders worden geïnformeerd over alcohol en drugs gebruik en veilig uitgaan. Dit doen wij door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook aan de hand van de campagne ‘Laat je niet flessen’. Indien van toepassing bieden wij ook individuele ondersteuning op maat aan of schakelen wij professionele hulp in.

Voorlichting, informatie en advies voor en over jongeren
Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met het onderwijs, over maatschappelijke thema’s, zoals sociale media of pesten.

Individuele begeleiding van jongeren door jongerenwerkers of vrijwillige coaches
Soms heeft een jongere een (tijdelijk) steuntje in de rug nodig: om te voorkomen dat professionele hulp of zorg nodig is, of juist aanvullend daarop. Onze jongerenwerkers hebben een makkelijke ingang bij jongeren en kunnen daardoor veel bereiken.

Huiswerkbegeleiding
Thuis leren lukt niet altijd: omdat daar veel afleiding is of omdat een beetje extra begeleiding nodig is. In het jongerencentrum kunnen jongeren altijd terecht.

Meidenwerk
In een veilige sfeer organiseren wij leuke activiteiten, speciaal voor meiden. Maar ook bespreken wij maatschappelijke thema’s en werken wij aan zelfvertrouwen en weerbaarheid.

“Hangen doe je zo”
Hoe spreek je hangjongeren eigenlijk aan? Is het slim om er zo maar op af te stappen als ik vind dat ze overlast veroorzaken? In een praktische workshop geven wij tips en advies.

Terug naar de homepage