Activiteiten Vrijwilligersacademie
Hieronder is het aanbod van activiteiten van de Vrijwilligersacademie aangegeven. Dit aanbod bestaat uit workshops, trainingen, cursussen en andere activiteiten. Deze activiteiten worden aangeleverd vanuit WBO of vanuit andere organisaties die zelf activiteiten aangeleverd hebben.

 

Activiteitenaanbod mantelzorgwaardering
Een aanbod van activiteiten voor mantelzorgers. 

Activiteitenaanbod MEE
Een aanbod van activiteiten voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking.

Cursussen van Cultuurspoor Best 
Cursussen waarin je vaardigheden leert zoals mindfulness, Tai Chi, etc.

Movisie Academie 
Webinars en online trainingen, zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers.

Online trainingen van Humanitas 
Trainingen waarin je leert omgaan met emoties, het houden van een versterkend gesprek, netwerkversterking, etc.

Voorlichting inkomensondersteuning
Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de 'voorzieningencheck' uitgelegd.

Vrijwilligerswerk.nl 
Helpt bij het vinden en binden van vrijwilligers, geeft de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik en Instructie Evenementenverkeersregelaars.